منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی الگوی بیان ژنی آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز

با عنوان : مطالعه الگوی اظهار ژنی آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

 دانشکده کشاورزی

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی کشاورزی،گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی

 عنوان:

مطالعه الگوی اظهار ژنی آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز (PAL) در ریشه ی گیاه نیشکر

(  (Saccharum Lofficinarumتحت تنش شوری

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدرضا تابنده

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر پیمان فروزش

جناب آقای دکتر شهرام رضوان بیدختی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه
چکیده 1
فصل اول: مقدمه 2
فصل دوم: تاریخچه نیشکر در ایران و جهان 6
2- تاریخچه نیشکر در ایران و جهان 7
1-2 تاریخچه نیشکر در جهان 7
2-2 تاریخچه نیشکر در ایران 7
3-2 اکولوژی نیشکر
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید