با عنوان : طراحی موزه هنرهای مدرن با تأکید بر فن آوری های مدرن چند رسانه ای

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاداسلامی

واحد دامغان

دانشکده فنی مهندسی

پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

طراحی موزه هنرهای مدرن با تأکید بر فن آوری های مدرن چند رسانه ای

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد جعفر کرباسچی

استاد مشاور

جناب آقای دکترهوشنگ کرباسچی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان مطالب…….شماره صفحه

فصل اول : کلیات

چکیده 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-اظهار مسئله. 3

1-3-فرضیات پژوهش. 6

1-4-اهداف پژوهش. 6

1-4-1-هدف کاربردی.. 6

1-5-روش پژوهش. 7

1-5-1-ابزارگردآوری اطلاعات.. 7

1-5-2-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 7

1-6-آشنایی با موزه 7

1-6-1-تعریف موزه 8

1-6-3-تاریخچه موزه و موزه داری در ایران وجهان. 9

1-6-4-انواع موزه ها 10

1-6-4-1-موزه های تاریخی.. 10

1-6-4-2-موزه های علمی.. 11

1-6-4-3-موزه های فضای باز. 11

1-6-4-4-موزه های محلی یا منطقه ای.. 11

1-6-4-5-موزه های سیار. 12

1-6-4-6-موزه های هنری.. 12

1-6-5-معماری موزه ها 12

1-6-6-زیبایی شناسی فرم و پیچیدگی عملکرد در طراحی موزه 13

1-7-ساختار پایان نامه. 15

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

2-1-مقدمه. 16

2-2-هنر های مدرن. 17

2-2-1-تاثیر هنر مدرن در معماری.. 17

2-2-2-تاثیر هنر مدرن بر نقاشی.. 18

2-2-3-تاثیر هنر مدرن بر مجسمه سازی.. 20

2-2-4-تاثیر هنر مدرن بر عکاسی.. 21

2-2-5-تاثیر هنر مدرن بر هنرهای چند رسانه ای.. 22

2-3-چندرسانه ای.. 23

2-3-1-تاریخچه ی مختصری از رسانه و چندرسانه ای.. 23

2-3-2-چندرسانه‌ای.. 26

2-3-3-هفت اصل طراحی چند رسانه ای.. 27

2-3-4-طراحی و تولید چندرسانه ای.. 28

2-3-5-ارزیابی بصری در یک محیط چندرسانه ای.. 29

2-3-6-طراحی گرافیک در هنر چندرسانه ای.. 30

2-3-7-انواع هنرهای چندرسانه ای.. 32

2-3-7-1-ویدئوآرت.. 32

2-3-7-2-لیزر و هولوگرافیک آرت.. 37

2-3-7-3-فتوآرت.. 37

2-3-7-4-چیدمان های چند رسانه ای ترکیبی.. 38

2-3-7-5-اینترنت آرت.. 39

2-4-پیشینه ی پژوهش. 40

فصل سوم: مطالعه نمونه های موردی

3-1-مقدمه. 44

3-2-مطالعه نمونه های خارجی.. 44

3-2-1- موزه هنرهای مدرن ( واکایامای ژاپن) 44

3-2-2- موزه هنرهای مدرن (فورت وورت ایالات متحده) 48

483-2-3-موزه هنر مدرن (نیویورک آمریکا) 50

3-3-مطالعه نمونه های داخلی.. 53

3-3-1-موزه هنرهای معاصر تهران. 53

3-3-2-موزه ی ملی ایران. 57

3-3-3-موزه هنرهای ملی.. 59

3-4-جمع بندی مطالعه نمونه های موردی.. 62

فصل چهارم: استانداردها و ریزفضاهای طراحی موزه

4-1-مقدمه. 65

4-2-عرصه بندی مجموعه موزه 66

4-3-معرفی فضاها و روابط آنها 70

4-3-1-ورودی موزه 70

4-3-2-گالری ها یا تالار نمایش آثار در موزه 71

4-3-3-قرار گیری اشیادر موزه 74

4-4-نورپردازی گالری ها 75

4-5-تنظیم شرایط محیطی در فضاهای موجود در موزه 77

4-5-1-تهویه ی مطبوع. 77

4-5-2-اکوستیک… 77

4-5-3-حریق. 77

 

فصل پنجم: شناخت بستر طرح

5-1-ساختار کالبدی شهر تهران. 7879

5-2-معرفی اجمالی منطقه 7 تهران. 79

5-3-ویژگی تاریخی منطقه 7 تهران. 80

5-4-نواحي منطقه 7 در وضع موجود. 82

5-5-نظام تقسيمات محله اي منطقه 7 و وسعت و جمعیت آنها 82

5-6-ويژگي هاي عمده منطقه. 84

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-7-سازمان فضايي ـ وضع موجود منطقه 7 تهران. 85

5-8-وضعیت شبكه معابر در منطقه 7. 85

5-8-1-مقايسه وضعيت موجود و آتي شبكه معابر منطقه. 86

5-9-کاربری های وضع موجود منطقه ی 7تهران. 86

5-10-تحليل وضعيت (SWOT) منطقه 7 تهران. 87

5-11-عباس آباد. 89

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-11-1-تاریخچه ی پیدایش محله عباس آباد. 89

5-11-2-محدوده محله عباس آباد. 91

5-11-3-کاربری های موجود و موردنیاز عباس آباد. 92

5-12-وضعیت کالبدی عباس آباد. 92

5-12-1-جایگاه و موقعیت عمومی اراضی عباس آباد. 93

5-12-2-قابلیت های زیست محیطی عباس آباد. 95

5-12-3-اراضی عباس آباد، منطقه ویژه اکولوژیک تهران. 95

5-12-4-قنات عباس آباد. 96

5-13-مصالح به کار گرفته شده برای حفظ زیست محیطی.. 96

5-14-وضعیت عباس آباد از نظر خدمات عمومی و حمل و نقل شهری.. 97

5-15-اصول و محورهای هدایت و کنترل توسعه اراضی عباس آباد. 97

5-16-مطالعات زمین شناسی عباس آباد. 98

5-17-طرح « لوالين ديويس» در منطقه عباس آباد. 98

5-17-1-موزه ملي.. 100

5-17-2-موزه هنرهاي مدرن. 101

5-17-3-موزه نساجي.. 101

5-17-4-مركز تئاتر. 102

5-17-5-طرح جامع مصوب در منطقه عباس آباد. 103

فصل ششم : طریقه طراحی

6-1-مقدمه. 105

6-2-محدوده سایت مورد نظر. 105

6-2-1- همسایگی سایت.. 106

6-2-2-دسترسی های سایت مورد نظر. 107

6-2-3-دید و منظر در سایت مورد نظر. 109

6-3-برنامه ریزی فیزیکی.. 109

6-3-1-نکات حائز اهميت در طراحي موزه هنر های مدرن از نگاه ناظر دروني.. 110

6-2-3-نکات حائز اهميت در طراحي موزه از نگاه ناظر بيروني.. 111

6-2-4-نکات مهم در طراحی معماری موزه هنرهای مدرن با تکیه بر مولتی مدیا 111

6-2-5-برنامه عملکردی و فیزیکی طراحی موزه ی هنرهای مدرن با تاکید بر مولتی مدیا 113

6-3-ابعاد و اندازه ها برای طراحی.. 117

6-4-بهره گیری از امکانات مولتی مدیا در طراحی.. 122

6-4- ایده های طراحی.. 122

6-5-پیشنهادات برای پژوهش های آینده 124

منابع و ماخذ. 124

پیوست.128

چکیده لاتین.. 129

چکیده

امروزه ظهور فناوری‌های نوين در عصر اطلاعات و ارتباطات، بهره‌گيری از علوم مختلف را دستخوش تغيير و تحول اساسی کرده می باشد. شناخت صحيح و دقيق اين پديده‌ها و کوشش در جهت بومی سازی آنها و به ‌کارگيری بهينه و مناسب آن در اشاعه اطلاعات و دانش، به‌ويژه در ارائه هنر اصيل ايرانی و اسلامی، موجب بالندگی هرچه بیشتر هنر و پیشرفت در این زمینه می گردد. به همین خاطر کاربرد چندرسانه‌ای، با هدف نظام‌مند کردن اشاعه فعاليت های هنری با به‌ کار گيری فن‌آوری‌های جديد اطلاعات و ارتباطات در نظام هنری بسیار مهم و تأثیر گذار خواهد بود و از آنجایی که بر اساس اساسنامه شورای بین المللي موزه ها، موزه جایی می باشد که به مقصود حفظ و بررسي و گسترش مجموعه هاي هنري، تاريخي، علمي و فني غيره از راه هاي گوناگون به ويژه با نمايش آن ها براي همگان در جهت بهره مندي و آموزش بر پا می گردد، می تواند به عنوان مکانی برای حفظ آثار هنر مدرن با در نظر داشتن فناوری های جدید در زمینه ی چندرسانه ها، باشد به خصوص در شهری مانند تهران که کمبود موزه هنرهای مدرن در آن احساس می گردد، ضروری به نظر می رسد. به همین خاطر در این پژوهش بر آن شدیم تا موزه هنرهای مدرن تهران با تأکید بر فن آوری های چند رسانه ای را طراحی نماییم. لذا مسئله اصلی این پژوهش این می باشد که چگونه می توان برای طراحی موزه هنرهای مدرن در تهران از فن آوری های چند رسانه ای بهره جست؟ در این خصوص با مراجعه به اسناد و کتب و گردآوری اطلاعات در زمینه طراحی موزه هنرهای مدرن و شناخت هنرهای چندرسانه ای و کاربرد آن پرداخته و سپس به مطالعه نمونه های موردی واجد ارزش پرداختیم. در ادامه دیدگاه اندیشمندان در ارتباط با طراحی هنرهای مدرن مطالعه گردیده و اصول و معیارهای لازم برای طراحی استخراج گردید و از این ویژگی ها و اصول و معیارها در طراحی موزه هنرهای مدرن با تاکید بر چندرسانه ای در اراضی عباس آباد بهره گیری گردید.

واژگان کلیدی: موزه- چندرسانه ای – طراحی – هنر مدرن- عباس آباد

1-1-مقدمه

امروزه آموزش غیر مستقیم، در تمامی زمینه ها، از مباحث علمی یا تاریخی گرفته تا هنر جایگاهی به مراتب با ارزش تر از گذشته پیدا کرده و به عنوان مکملی برای آموزش آکادمیک به شمار می رود که به درک تجربی و عینی موضوعات می انجامد. فضاهای فرهنگی نظیر گالری ها، موزه ها، سالن های موسیقی و تئاتر مانند فضاهایی هستند که شخص با حضور در آنها به صورت غیر مستقیم شروع به آموختن می کند؛ آموزشی که تاثیر آن در گرایشات هنری به مراتب بیشتر از خواندن کتب آموزشی و حضور در کلاس های درس می باشد. از این روست که طراحی و ساخت چنین فضاهایی مورد توجه معماران، دولت ها و نهادهای اجتماعی-فرهنگی قرار گرفته می باشد.

بسیاری از منتقدین بر این باورند که امروزه موزه ها، نماد ها و مشخصه های جریان های معماری معاصر بوده و بیشترین تأثیر را در آشنایی و جلب توجه عموم مردم به هنر معماری دارند؛ نقشی که در سال های نخست قرن بیستم بر عهده آسمانخراش ها بود. اما اکنون تفکرات افراطی و هیجانات اولیه بلند مرتبه سازی در جهان فروکش کرده و در نظر داشتن دولت ها، روشنفکران و از همه مهم تر عموم مردم، به اهمیت فضاهای فرهنگی-هنری جلب شده می باشد.

بدین ترتیب معماری چنین فضاهایی نیز بیش از سایر کاربری ها با زندگی روزمره مردم در ارتباط بوده و موفق به جلب نظر آنان به هنر معماری می گردد. به علاوه، آزادی فرمال معماران در طراحی موزه ها و حضور ثابت معماران بنام بین المللی در این عرصه نیز در اهمیت معماری فضاهای فرهنگی تاثیری به سزا داشته می باشد. حاصل تمامی این اتفاقات مطرح شدن معماری موزه ها به عنوان نماد و شاخصه هزاره سوم می باشد. امروزه جایگاه موزه ها فراتر از محلی صرفا برای حمل، نگهداری و یا نمایش آثار هنری می باشد و حتی در بسیاری از موارد به شاخصه هایی منطقه ای، ملی و بعضا مذهبی و سیاسی تبدیل گردیده اند. جدا از تأثیر فرهنگی و اجتماعی موزه ها، می توان به تأثیر اقتصادی آنها در جلب توریست، نظیر تاثیر افزایش ساخت موز ها بر افزایش جمعیت توریست فرهنگی در کشورهایی نظیر آلمان، اسپانیا و ایالات متحده و همچنین تأثیر سیاسی موزه ها در تبلیغ و القا تفکراتی خاص تصریح نمود.

معماری موزه از وجه دیگری نیز مهم می باشد و آن تاثیر و نقشی می باشد که امروزه معماری موزه در موفق یا عدم موفقیت موزه ها دارد. در قرون گذشته موزه ها و گالری ها غالبا در بناهایی قدیمی و تاریخی دایر می شدند که به موزه تغییر کاربری یافته بودند. اما امروزه و با اهمیت یافتن تأثیر و تغییر جایگاه معماری، پیوندی ناگسستنی ظرف و مظروف (معماری موزه و آثار درون موزه) به وجود آمده و بسیاری از هنرمندان و بنیادهای هنری پی به ارزش های معماری موزه ها برده و کوشش دارند تا حداکثر بهره گیری را از هنر معماری در جهت پیشبرد اهداف خود ببرند.

با وجود احداث انواع متفاوتی از موزه ها در دهه های اخیر همچنان نام موزه پیوندی ناگسستنی با واژه هنر دارد و در تصور بسیاری از مردم موزه ها مکان هایی هسستند که در آنها تنها آثار هنری به نمایش در می آید. مهم ترین دلیل چنین تصوری را می توان ریشه های تاریخی این عملکرد دانست، زیرا که نخستین موزه های جهان نظیر موزه کاپیتولاسیون در رم و موزه لوور در پاریس همگی موزه هایی هنری بوده و بخشی از تکامل گالری های هنری قرن هجدهم و نوزدهم می باشند.

در قرن بیستم نیز نیز معروف ترین موزه ها موزه های هنری بوده اند که از لحاظ تعداد و میزان استقبال نیز قابل مقایسه با دیگر انواع موزه نمی باشند. موزه های هنری را نیز می توان به انواع گوناگونی دسته بندی نمود، موزه های هنری- تاریخی، که آثار در معرض دید قرار گرفته در آن ها غالبا مربوط به قرن های گذشته می باشند و موزه های هنر مدرن که قدمت زیادی نداشته و به آثار هنرمندان معاصر اختصاص دارند.

1-2-اظهار مسئله

از ابتدای خلقت بشر تاکنون، وی همواره به دنبال خلق زیبایی بوده و علاوه بر اینکه محل زندگی و محیط خود را با ذهن خلاقش با تأثیر و نگاره های زیبا تزیین می کرده می باشد، وسایل زندگی و حتی ابزاری برای شکار از آنها بهره گیری می کرده می باشد، را بسیار زیبا و شکیل می ساخته می باشد و می توان گفت که هنر همواره جزوئی از زندگی بشر ها و همراه آنان بوده می باشد. پس از آن و با شکل گرفتن هنر و هنرمند در زمان و اهمیت یافتن آنها، هنرمندان درهر برهه ای از زمان به دنبال خلق سبکی جدید و جنبشی جدید در عرصه ی هنر بوده اند. لیکن با وجود نوآوری ها و تغییر و تحولات فراوانی در این عرصه اتفاق افتاد، یک عنصر ثابت در همه ی دوره ها و اعصار تاریخی هست که ذات و ماهیتش نکرده می باشد و آن «هنر» می باشد.

هنرمندان در هر زمانی از دست‌آوردهای پیشینیان خود بهره گرفته و بر غنای آن افزوده و هنر زمان خود را ارائه می کنند و به همین خاطر می باشد که اظهار می گردد هنر دارای ماهیتی تکاملی می باشد. در این سیر تکاملی هنر، در عصر مدرن و شکل گیری مدرنیسم شاهد بروز هنر مدرن[1] می باشیم. هنر مدرن مکتبی می باشد که در غالب مجموعه ای از جریان های اصلاح طلبانه فرهنگی در هنر، معماری، موسیقی، ادبیات و هنرهای کاربردی، طی دو سه دهه قبل از سال 1914 به وجود آمد.

هنر مدرن، با تاکيد بر ايده هاي نو، خلاقيت و مفهوم گرايي در آثار هنري جديد و گوناگوني در روش هاي ارائه و کاربرد وسيع از رسانه ها در پي وانهادن قيدهاي هنر مدرن بودند. هنر جدید را می توان اینگونه تعریف نمود، گونه اي از هنر معاصر می باشد که هنرمند با بهره گیری از رسانه هاي جديد در کوشش براي يافتن مفاهيم تازه اي از موضوع هاي گوناگون می باشد. در اين گونه هنري، هنرمند تقليدي آگاهانه و بي غرض از آثار گذشتگان داشته و با رجوع آگاهانه مي تواند به معاني و پيام هاي نو در بستري جديد دست يابد.

از طرف دیگر در دنیای امروز و با پیشرفت هایی که صورت گرفته می باشد، با پیشرفت هایی که رخ داده می باشد، بشر با انبوهی از اطلاعات مواجه گشته که از طرق مختلف دریافت می کند. در این راستا رسانه ها مهم ترین و گسترده ترین ابزار این انتقال ها هستند؛ رسانه را می توان وسیله ای فیزیکی تعریف نمود که به کمک آن نظام علائم پیکتوگراف ها، حروف الفبا و غیره برای ثبت ایده ها عملی می گردد(دانسی، 1387: 91). همچنین در کتاب رسانه ها و نمادها نوشته ی «دیوید اولسون[2]» رسانه این گونه تعریف می گردد: «یک فناوری برای اطلاع دادن، ضبط کردن، اشتراک در نمادها و توزیع نمادها، که معمولا محدود به حواسی خاص و همراه با نوعی شکل گیری اطلاعات می باشد؛ نظیر چاپ، انواع طراحی، ضبط صوت، تلویزیون و مانند آن»(افشار مهاجر،1387: 30).

در یک تقسیم بندی ای که توسط «مارتین اسپرکا[3]» استاد دانشگاه تکنولوژی و فناوری اطلاعات جمهوری اسلواکی، انجام گرفته می باشد، دسته بندی متفاوتی از رسانه ها دیده می گردد. او در مقاله ای با عنوان طراحی گرافیک در عصر رسانه های تعاملی، رسانه ها را به دو گروه سنتی و جدید تقسیم می کند. به اعتقاد او رسانه های پیش از عصر رایانه، رسانه های سنتی نام دارند که مبتنی بر کاغذ، رادیو، فیلم و تلویزیون هستند، و رسانه های پس از عصر رایانه، رسانه های جدید نامیده می شوند (اسپرکا،2005). لغت نامه وبستر[4] رسانه جدید را اجتماع رایانه ها، شبکه های رایانه ای و چندرسانه ای ها می داند(وبستر،2007: 402). این اجتماع فراگیر امروزه تعاریف بسیاری را در زمینه رسانه های جدید نتیجه داده و باعث پیدایش شاخه های جدیدی در علم و هنر شده می باشد.

به بیانی دیگر، چندرسانه ای واژه ای می باشد که گستره وسیعی را شامل می گردد اما آن چیز که به عنوان چندرسانه ای در این پژوهش مورد نظر می باشد، مربوط به چندرسانه ای ها در حوزه رایانه می گردد. تعاریفی که از چندرسانه ای در علوم رایانه ای ارائه شده می باشد، همه تقریبا یکسان اند. یکی از این تعاریف در «دایره المعارف انکارتا[5]» بدین شکل ارائه شده می باشد:«چندرسانه ای در علم رایانه عبارت می باشد از: ارائه اطلاعات با بهره گیری از رسانه های مختلفی همچون تصویر، صدا، متن، تصویر متحرک، فیلم و بالاتر از همه، صفحات پویا، در کنار یکدیگر»(انکارتا،2006).

پس با در نظر داشتن ظهور فناوری‌های نوين در عصر اطلاعات و ارتباطات، بهره‌گيری از علوم مختلف را دستخوش تغيير و تحول اساسی کرده می باشد. شناخت صحيح و دقيق اين پديده‌ها و کوشش در جهت بومی سازی آنها و به ‌کارگيری بهينه و مناسب آن در اشاعه اطلاعات و دانش، به‌ويژه در ارائه هنر اصيل ايرانی و اسلامی، موجب بالندگی هرچه بیشتر هنر، و پیشرفت در این زمینه می گردد. از اين رو کاربرد چندرسانه‌ای، با هدف نظام‌مند کردن اشاعه فعاليت های هنری با به‌ کار گيری فن‌آوری‌های جديد اطلاعات و ارتباطات در نظام هنری بسیار مهم و تأثیر گار خواهد بود.

و از آنجایی که بر اساس اساسنامه شورای بین المللي موزه ها، موزه جایی می باشد که به مقصود حفظ و بررسي و گسترش مجموعه هاي هنري، تاريخي، علمي و فني غيره از راه هاي گوناگون به ويژه با نمايش آن ها براي همگان در جهت بهره مندي و آموزش بر پا می گردد، (نفیسی،1380: 31) می تواند به عنوان مکانی برای حفظ آثار هنر مدرن با در نظر داشتن فناوری های جدید در زمینه ی چندرسانه ها، باشد به خصوص در شهری مانند تهران که کمبود موزه هنرهای مدرن در آن احساس می گردد.

از دیگر ویژگی های هنرهای مدرن، میرایی آنها می باشد، موزه ها کوشش در نگهداری میراث و آثار هنری در صورتی که یکی از شاخص های هنر مدرن میرایی می باشد، از این رو در این پژوهش می خواهیم، موزه هنرهای مدرن تهران با تأکید بر فن آوری های چند رسانه ای را طراحی نماییم. لذا مسئله اصلی این پژوهش این می باشد که چگونه می توان برای طراحی موزه هنرهای مدرن در تهران از فن آوری های چند رسانه ای بهره جست؟

1-3-فرضیات پژوهش

-فن آوری های چند رسانه هایی می تواند تأثیر گذار در طراحی موزه هنرهای تهران باشد.

-هنرهای مدرن تحت تأثیر شدید فن آوری های چند رسانه ای شکل گرفته می باشد

1-4-اهداف پژوهش

-طراحی موزه هنرهای مدرن تهران با تأکید بر فن آوری های چند رسانه ای

-تدوین اصول و معیارهای طراحی موزه هنرهای مدرن با در نظر داشتن فن آوری های چند رسانه ای

-ارائه اصول و معیارهایی در ارتباط با طراحی موزه هنرهای مدرن.

1-4-1-هدف کاربردی: ارائه راهکارهایی برای طراحی محیطی مناسب برای ارائه هنرهای مدرن، در موزه هنرهای مدرن با تأکید بر هنرهای چن رسانه ای

از آنجا که در ایران، موزه هنرهای مدرن وجود ندارد و آثار هنری مدرن در موزه هنر های معاصر نگهداری می گردد و ذات هنرهای مدرن میرا می باشد، این هنرها نیاز به موزه های اختصاصی دارند. برای مثال سازمان میراث فرهنگی می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند شوند.

1-5-روش پژوهش

با در نظر داشتن طیف وسیع مطالعه در مبانی نظری و چارچوب نظری از روش توصیفی تحلیلی و در بدنه پژوهش از روش تحلیلی و مقایسه ای بهره گیری می گردد. در بخش مبانی نظری با مراجعه به متون اسناد و کتب و گردآوری اطلاعات به صورت یادداشت برداری و تهیه جدول ها، جمع بندی های مورد نیاز صورت خواهد گرفت. در کنار آن با راجعه به شبکه اینترنت به جمع آوری اطلاعات مربوط و سازمان دهی آنها پرداخته خواهد گردید و سپس به نمونه های موردی واجد ارزش می پردازیم. به بیانی دیگر تعاریف مرتبط با موضوع با استنتاج از متون گردآوری و از طریق تحلیل محتوای متن و شفاف سازی متون اصول و معیارهایی از آنها استنتاج می گردد. سپس دیدگاه اندشمندان در ارتباط با طراحی هنرهای مدرن مطالعه می گردد و اصول و معیارهایی از مطالعه دیدگاه ها استنتاج خواهد گردید از جمع بندی این مباحث چارچوب نظری پژوهش تدوین خواهد گردید. همچنین از ویژگی های هنرهای مدرن و فن آوری های چند رسانه ای در طراحی های طرح بهره گیری خواهد گردید.

1-5-1-ابزارگردآوری اطلاعات

به دلیل گستردگی طرح در مراحل مختلف پژوهش از ابزارهای متفاوتی بهره گیری خواهد گردید، برای مثال بهره گیری از فیش برای فیش برداری، نظاره نامه برای ثبت مشاهدات، مصاحبه نامه برای یادداشت نظرات نظریه پردازان و….

1-5-2-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

با بهره گیری از مباحث بدست آمده از مبانی نظری در ارتباط با نمونه موردی مراحل از طریق طراحی شهری دنبال خواهد گردید، شامل مراحل شناخت وضع موجود و تدوین هدف و تحلیل و جدول SWOT در سایت انتخابی و نهایتاً بر اساس اصول استنتاج شده از مباحث نظری گزینه های طراحی ارائه می گردد و گزینه های پیشنهادی با اهداف عملیاتی حاصله از جدول SWOT ارزیابی و نهایتاً راه حل نهایی ارائه خواهد گردید.

1-6-آشنایی با موزه

موزه های در طول تاریخ، سه تأثیر مهم را اعمال نموده اند. تأثیر تفریحی و تأثیر آموزشی و تأثیر علمی از مهم ترین وظایف موزه برای مستقر کردن ارتباط فرهنگی بازدید کننده با شی در معرض دید قرار گرفته می باشد. در واقع بایستی کوشش گردد که همان ارتباط و حسی را که بین خالق یک اثر و خود وجود داشته و به نوعی دیگر به بازدید کنندگان منتقل نمود که این امری دور از دسترس نیست. موزه را نبایستی مکانی دانست که در آنجا صرفا آثار تاریخی و باستانی را به نمایش درمی آید، بلکه تمامی نمایشگاه های هنری، علمی، جانوری، پزشکی، نگارخانه ها، کتابخانه و آرشیوها و بیشتر بناهای تاریخی به نوعی موزه هستند. هر شی و اثر به نمایش گذاشته شده در موزه یا نمایشگاه زبان حالی دارد و با بیننده اش ارتباط مستقر می کند که با تعمق و تفکر می توان زبان حال این آثار را دریافت و از دیدگاه های مختلف آن را مطالعه نمود.

1-6-1-تعریف موزه

موزه ها دارای نقشی بدیع، ماندگار و مروج ناب ترین پدیده های فرهنگی می باشد. موزه ها از معدود مراکز حافظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر وتاریخ هستند. ریشه واژه موزه از لغت یونانی «موزین[6]» به معنای مقر زندگی«موز[7]» الهه هنر و صنایع در اساطیر یونان اقتباس شده می باشد و در زبان انگلیسی تلفظ «میوزیم[8]» و در زبان فرانسه «موزه[9]» را به خود گرفته می باشد(دبیری نژاد، 1383: 22).

در حوالی دهه 1290 هـ.ق تلفظ فرانسه موزه به زبان فارسی نیز راه پیدا نمود. پیشینه آن به سفرهای ناصرالدین شاه قاجار به اروپا و دیدن موزه های آن دیار و تصمیم او به ایجاد مشابه آن در ارگ سلطنتی تهران وانتخاب نام موزه برای آن باز می گردد. ایکوم[10] (شورای بین المللی موزه وابسته به سازمان فرهنگی ـ علمی و تربیتی سازمان ملل متحد یونسکو) در بند 3 و 4 اساسنامۀ خود که جامع ترین تعریف موزه می باشد چنین می گویند: «موزه مؤسسه ای می باشد دایمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان گشوده می باشد و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می کند.» هدف موزه ها پژوهش در آثار و شواهد بر جای مانده بشر و محیط زیست او گردآوری، حفظ و بهره وری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار به ویژه به نمایش گذاردن آن ها به مقصود مطالعه و بهره وری معنوی می باشد. به علاوه ایکوم موارد مشروحه زیر را نیز مشمول تعریف یاد شده تشخیص می دهند: (صارمی و همکاران، 1372: 13-15).

تعداد صفحه :153

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com