ازمایش NMO-IgG چیه؟

آزمایش NMO، مانند تظاهرات بالای قرمز*، یه آزمایش تشخیصی واسه NMO
[نرومیلیتیز چشمی] است و شک نداشته باشینً واسه تعیین ازدیاد آنتی بادیا در اثر
تزریق بتافرون یا هر داروی دیگری واسه MS استفاده نمی شه. نمونه واسه
پردازش به کلینیک مایو فرستاده میشه و در آزمایشگاه معمولی انجام نمی شه.
… الان بیشتر پزشکانی که دستور آزمایش NMO رو میدن نمونه مایع
مغزی نخاعی رو هم انجام میدن، واسه پیدا کردن بیماران با مایع نخاعی
مثبت.

ملاک تشخیصی NMO سنتی بسیار دقیقه، و دو ملاک هم باید موجود باشه، علاوه بردو یا سه ملاک جزئی حمایتی:
۱. التهاب فلج کننده چشمی
۲. تخریب میلین
و در آخر دو مورد از سه ملاک حمایتی:
۱. دلایلی از MRI مبنی بر یه ضایعه نخاع به هم پیوسته در ۳ قطعه یا بیشتر در طو ل نخاع (تخریب میلین طولی عرضی گسترده ) ،
۲. یه مرتبه MRI مغزی غیرتشخیصی واسه MS**،
۳. سرلوژی مثبت NMO-IgG
علاوه بر این ، درگیری سیستم عصبی مرکزی بالاتر از اعصاب بینایی و نخاع با NMO باشه.
هم اینکه مشکلات طیفِ NMO وجود دارن که برگشت سرولوژی مثبت ON [التهاب فلج کننده بینایی]، یا برگشت سرولوژی مثبت LETM[حرکات ریز و سریع جانبی چشم] رو شامل می شن. که می شه گفت ، این دو سناریو می تونه بدون سرولوژی مثبت NMO IgG تشخیص داده شه ، اما معمولا اینجور نیس.

منبع:ام اس سنتر
ویرایش و خلاصه کردن:

ملاک تشخیصی NMO سنتی بسیار دقیقه، و دو ملاک هم باید موجود باشه، علاوه بردو یا سه ملاک جزئی حمایتی:
۱. التهاب فلج کننده چشمی
۲. تخریب میلین
و در آخر دو مورد از سه ملاک حمایتی:
۱. دلایلی از MRI مبنی بر یه ضایعه نخاع به هم پیوسته در ۳ قطعه یا بیشتر در طو ل نخاع (تخریب میلین طولی عرضی گسترده ) ،
۲. یه مرتبه MRI مغزی غیرتشخیصی واسه MS**،
۳. سرلوژی مثبت NMO-IgG
علاوه بر این ، درگیری سیستم عصبی مرکزی بالاتر از اعصاب بینایی و نخاع با NMO باشه.
هم اینکه مشکلات طیفِ NMO وجود دارن که برگشت سرولوژی مثبت ON [التهاب فلج کننده بینایی]، یا برگشت سرولوژی مثبت LETM[حرکات ریز و سریع جانبی چشم] رو شامل می شن. که می شه گفت ، این دو سناریو می تونه بدون سرولوژی مثبت NMO IgG تشخیص داده شه ، اما معمولا اینجور نیس.

منبع:ام اس سنتر
ویرایش و خلاصه کردن: