: ازدیاد خلط سودا در درازمدت موجب سرطان می شه

ازدیاد خلط سودا در درازمدت موجب سرطان می شه

دانستنیهای پزشکی

ارسال دیدگاه
۸۸۵ بازدید

یه محقق طب اسلامی گفت: سرطان از دیدگاه ابوعلی سینا به وجود اومده به وسیله غلبه خلط سودا در بدنه و هر غذایی که غلبه خلط سودا رو در بدن زیاد کنه، می تونه موجب بروز سرطان شه.
 
 سید محمدابراهیم ابراهیمی گفت: سرطان از دیدگاه ابوعلی سینا به وجود اومده به وسیله غلبه خلط سودا در بدنه و هر غذایی که غلبه خلط سودا رو در بدن زیاد کنه می تونه موجب بروز سرطان شه.

ایشون گفت: غذاهایی که با مواد شیمیایی و افزودنیا جفت و جور می شه هم اینکه کودهای شیمیایی که به گیاهان میزنن، موجب افزایش سودای خون می شه هم اینکه مصرف گوشت گاو، سوسیس و کالباس موجب غلبه سودا در خون می شه.

این محقق طب اسلامی ادامه داد: استرس و اضطراب از عوامل افزایش سودا در خون هستن که به بروز سرطان کمک می کنن البته مصرف غذاهای مونده و شور می تونه در درازمدت موجب بروز سرطان شه.

ابراهیمی بیان داشت: مصرف غذا در ظروف آلومینیومی می تونه در بروز سرطان اثر داشته باشه  هم اینکه چینی و پیرکس از ظروفی هستن که نه ضرر دارن و نه منفعتی به بدن می رسونن. امروزه طب نوین هم به این موضوع باور داره که به کار گیری ماکروفر در ایجاد سرطان نقش داره.

خلط سودا دارای رنگی تیره س و افزایش خلط سودای خون موجب تیره شدن چهره شه هم اینکه افزایش خلط سودای خون می تونه موجب سیاهی زیر چشما شه.

ازدیاد خلط سودا در خون موجب بروز ناراحتیای روحی و روانی می شه و در دراز مدت می تونه موجب وسواس فکری و عملی شه هم اینکه مصرف زیادتر از اندازه موادغذایی مانند بادمجان، سوسیس، کالباس و گوشت گاو و گوساله در افزایش سودای خون موثره.

.

منبع :

جمع آوری به وسیله بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت

  • مطالب در رابطه