: معاون مرکزتحقیقات مشکل ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت:بررسیای به عمل اومده در مورد مریضی مشکل ایمنی نشون میده که حدود دو سوم کودکان گرفتار به این مریضی حاصل ازدواج فامیلی هستن.

: ازدواجای فامیلی عامل مشکل ایمنی کودکان

آکا ایران: دکتر نیما رضایی روز چهارشنبه با اشاره به اینکه در ایران زیادی ازدواج فامیلی خیلی بیشتر از کشورای غربیه، اضافه کرد:تقریبا یه سوم کودکان متولد شده در ایران حاصل ازدواج فامیلی هستن.بیماریای ژنتیکی در کشور ما وجود دارن که در کشورای غربی بسیار نادر بوده یا حتی مشاهده نمی شه.

ایشون با اشاره به اینکه مشکل ایمنی جزو بیماریای نادر حساب می شه، اضافه کرد: حدود ۱۰ سال قبل در این بخش ۱۵۰ نوع جور واجور مریضی مشکل ایمنی شناسایی شده بود که حالا این تعداد به بیشتر از ۳۵۰ نوع مریضی رسیده.

معاون مرکزتحقیقات مشکل ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: اقدامات موثری در مورد تشخیص و مراقبتای بیماریای نادر ژنتیکی در دنیا انجام گرفته و کشور ما هم از این موضوع بی نصیب نبوده و آزمایشای تشخیصی ژنتیکی زیادی واسه شناخت مریضی ارثی یا مادر زادی نادر جفت و جور شده.

مریضی نادر(Rare disease) درصد بسیار کمی از جمعیت رو درگیر می کنه. بیشتر مریضی های نادر جزو مشکل های ژنتیکی حساب می شن.

آخرین روز فوریه مصادف با ۲۸ فوریه (۹ اسفند ماه) به عنوان روز جهانی بیماریای نادر نامگذاری شده تا دلیل افزایش آگاهی مردم نسبت به این بیماریا شه.

در سال ۲۰۰۸ میلادی به خاطر افزایش آگاهی مردم، واسه اولین بار روزی به بیماریای نادر اختصاص داده شد. براساس آمار بنیاد ملی بیماریای نادر، حدود هفت هزار مریضی نادر تا امروز شناخته شده؛ در حالی که فقط واسه پنج درصد از این مریضیا درمان هست.

رضایی ادامه داد: تشخیص به هنگام و مراقبتای مریضی هادی نادر ژنتیکی دلیل شده تا کیفیت زندگی اونا زیاد شده و این افراد طول عمر بیشتری دارا باشن.

ایشون یکی از کارای لازم در این بخش رو تشخیص بالینی درست براساس آزمایشات ژنتیکی اعلام کرد و گفت: در صورت تشخیص بالینی درست میشه ژن خاص مریضی رو تشخیص و اقدامات لازم واسه رفع اون به عمل آورد.

که بیماریای نادر تا چند دهه قبل دلیل مرگ و میر افراد زیادی می شد و مریضی بیشتر اونا تشخیص داده نمی شد اما با در نظر گرفتن پیشرفتای علمی، تشخیص زودتر اونا انجام میشه و بیشتر این افراد شناخته می شن.

ایشون برلزوم اقدامات موثرتر واسه به کار گیری پیشرفتای تکنیکای تشخیصی تاکید کرد و گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در کشور ما اتفاق افتاده، تشخیص قبل از تولده. در خونواده هایی که مریض وجود داشته یا قبلا فردی براثر این مریضی فوت کرده باشه، امکان تشخیص مریضی قبل از تولد، هست.

معاون مرکز تحقیقات مشکل ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه بیشتر درمانا در این بخش از نوع درمانای نگهدارنده هستن، گفت: درمان قطعی در بعضی از بیماریای نادر ژنتیکی انجام میشه. بعضی از اونا درمان قطعی دارن و این افراد می تونن زندگی عادی دارا باشن اما همیشه به این شکل نیس.

ایشون اضافه کرد: ما در تشخیص و درمان بیماریای ژنتیکی نادر از کشورای پیشرفته اروپایی و آمریکا فاصله داریم اما نسبت به خیلی از کشورای آسیایی و اروپایی شرقی و آفریقایی وضعیت بهتری داریم.

 

 

 

.

منبع : migna.ir