: در مورد ازواج دوقلوهای همسان حالت جالبی می تونه اتفاق بیفته. فرض کنین دو داداش که دوقلوی همسان هستن با دو آبجی که دوقلوی همسان هستن ازدواج کنن و دارای فرزندانی شن. فرزندان این زن و شوهرا حتماً دوقلو نمی شن ولی چون دوقلوهای همسان از دید ژنتیکی دقیقا مثل هم هستن همه فرزندان اونا از دید ژنتیکی آبجی و داداش حساب می شن هرچند که ً پسرعمو و دختر عمو و پسرخاله و دخترخاله هستن. هم اینکه تعیین اینکه والدین اونا کدوم دو زوج هستن به وسیله تست دی ان ای شدنی نیس. عکسی که در ادامه مشاهده می کنین مربوط به اتفاق نادریه که در اون دوقلوهای همسان فرزندان دوقلو بدنیا آورده ان.

دوقلوهای همسان

دوقلوهای همسان یا دوقلوهای تک تخمکی (به انگلیسی: Monozygotic (“identical”) twins) به دوقلوهایی می گن که از یه تخمک واحد بوجود اومده باشن پس ماده ژنتیکی و خصوصیات ارثی اونا مثل همه. دوقلو یا همزاد به دو فرزندی می گن که از یه دوره بارداری به دنیا میان.

دوقلوها میتونن تک تخمکی یا همسان باشن یا دوتخمکی و غیر همسان. شک نداشته باشین موقع حاملگی دوقلوهای تک تخمکی جنسیت مشابه دارن ولی ممکنه جفت یا کیسه آمنیوتیک واحد یا جدا دارا باشن.

مراجع:

When Identical Twins Marry Identical Twins and Have Children (Infographic)

Twin

.

منبع :